Welkom!

Maak hier uw keuze.

  • - Stedelijk & landelijk baggerwerk
  • - Kleinschalig baggerwerk
  • - Baggerwerk particulieren
  • - Hydraulisch baggeren
  • - Waterbodemsanering
  • - Grond & graafwerkzaamheden
  • - Beschoeiingen
  • - (her)Inrichten oeverzones
  • - Aanleg parken/tuinen
"Baggerbedrijf West Friesland" & "Grond & Cultuurtechniek West Friesland" zijn onderdeel van Baggerbedrijf West Friesland B.V.